เมื่อคุณใช้คำหลัก เพื่อสร้างชื่อบทความ ผมสามารถสร้างเพียงชื่อบทความเดียวสำหรับคุณได้ ดังนี้:

เมื่อคุณใช้คำหลักสล็อต เพื่อสร้างชื่อบทความ ผมสามารถสร้างเพียงชื่อบทความเดียวสำหรับคุณได้ ดังนี้: