การผจญภัยในโลก Noname 1688: สงครามของภูตนี้

การผจญภัยในโลก Noname 1688: สงครามของภูตนี้

ในปี 1688 ในโลก Noname มีเหตุการณ์สงครามใหญ่กำลังเกิดขึ้น ชาวบ้านแห่งประเทศไทยได้รับข่าวลือว่ามีภูตนี้ที่กำลังสร้างความหายนะในพื้นที่ของตนและต้องการครอบครองทั้งโลก Noname ทุกมุม เป็นการยึดครองอำนาจที่ชาวบ้านไม่สามารถยอมรับได้ จึงเกิดการเริ่มต้นการผจญภัยของหมายเลข 1688 ผู้กล้าที่ก็มีความสามารถพิเศษในการต่อสู้กับภูตนี้

หมายเลข 1688 เป็นนักผจญภัยที่มีความกล้าหาญและความสามารถในการต่อสู้เหนือชาวบ้านทั่วไป เขาได้รับภารกิจจากพระกาฬของประเทศไทยให้เดินทางไปที่แหล่งในเขตแดนสุดท้ายที่เข้าอ้อมให้ดีห่อลึกบนภูเขาสูงที่ร้อมด้วยอุปสรรค์และกับดัลโนมจากภูตนี้ เป็นการทดลองความกล้าของเขาว่าสามารถผ่านไปถึงจุดหมายได้หรือไม่

หมายเลข 1688 ต้องเผชิญกับอุปสรรค์และกับดัลโนมที่ตามมาทุกมุม แต่เขาไม่กลัวและยังคงทำตามภารกิจของตนอย่างมั่นใจ บทเรื่องของเขาก็มีฉายาว่า “นักผจญภัยที่ไม่ย่อตัว” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความตั้งใจและเข้าใจของหมายเลข 1688 ในการเยือนมิตรและอุปสรรค์ที่เผชิญอยู่ทั้งที่บนภูเขาสูง ถึงของเขตที่คล้ายคลึงกับฝัน

เมื่อหมายเลข 1688 สามารถเดินทางผ่านไปถึงจุดหมาย นั้นเขาได้พบกับภูตนี้ตาหลุดที่เตรียมเหมื่อนเติมวาระสุดท้ายพร้อมการต่อสู้ครั้งสุดท้าย เขาต้องใช้ความสามารถและความมั่นใจของตนให้มากที่สุดเพื่อทำลายภูตนี้และให้โลก Noname มีความสงบสุขอีกครั้ง

การผจญภัยในโลก Noname 1688: สงครามของภูตนี้ ก็เป็นการบทเรื่องสุดอัศจรรย์และสุดเข้มข้นที่มีการสะเดาะเข้าใจเกี่ยวกับความกล้าหาญและความสามารถในการต่อสู้ของหมายเลข 1688 ที่ต้องเผชิญอุปสรรค์และกับดัลโนมต่างๆ ในการท้าทายความมิตรและของเขตที่มืดมึนของโลก Noname ได้อย่างมลทูต!