การผจญภัยในโลก M98TH: สายลับของภูต้า

การผจญภัยในโลก M98TH: สายลับของภูต้า

เมื่อเรื่องราวของการผจญภัยเริ่มต้นขึ้นในประเทศไทย ทุกคนที่ได้ยินเสียงของ “M98TH” ก็จะต้องหยุดทำกิจกรรมในมือ และจงพูดคำสั่งซึ่งจะถูกส่งมาจากฐานทัพลับ ที่ไม่มีใครทราบถึงตราบที่นี้ ภูต้าคือสายลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในกองเงินซึ่งใช้เป็นเหรียญของประเทศไทย

ภูต้าเป็นการทดสอบที่ทางทหารไทยคิดค้นขึ้นเอง เพื่อทดสอบความสามารถและความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายหลักคือการระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานปกครองประเทศ

การผจญภัยนี้เริ่มต้นที่ฐานทัพลับซึ่งตั้งอยู่ในป่าในภาคเหนือของประเทศ ที่มีการฝึกโดยการใช้ซ่อมบัตรประจำตัวและการระบุตัวตนใหม่ ก่อนที่จะต้องพบกับภารกิจที่ท้าทายทุกอย่าง

ตามหาภูต้านั้นไม่ใ่าสายลับนี้จะอยู่ที่ใด แต่สิ่งสำคัญที่ต้องหาคือความคมเข็มและการกลับมาที่บ้านได้โดยปลอดภัย การพ้อใครคุยในชื่อ M98TH ก็คือการบอกว่าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มลับที่มีความสำคัญในการสร้างสันตินิยม

เพียงเท่านี้ คุณเดินทางผ่านทุกอุปกรณ์ของการเคลื่อนที่ และสรุปในวันที่สุดท้ายของเดินทาง เมื่อความจริงที่ใหญ่ทำให้เราเข้าใจว่า M98TH ไม่ใช่แค่รหัสลับ แต่เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงในประเทศไทย